Links

Elsware Beëdigde Vertalingen

Elsware Beëdigde Vertalingen Technisch en literair vertaalster Frans - Nederlands

FANF

FANF De Fédération des Associations Néerlandaises en France (FANF) is een organisatie zonder winstoogmerk, opgezet naar Frans recht.

La Maison de l'Europe

La Maison de l’Europe La mission principale de la Maison de l’Europe de Montpellier est la sensibilisation du grand public au projet européen.

Nederland Wereldwijd

Nederland Wereldwijd Nederlandwereldwijd.nl is de gezamenlijke website van alle Nederlandse vertegenwoordigingen wereldwijd. Hieronder vallen ambassades, consulaten en handelskantoren.

NVLR

NVLR Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon (NVLR) is er voor alle Nederlanders en Nederdlansdtaligen die (tijdelijk) in Occitanie wonen en/of werken.

Onderwijs.fr

Onderwijs.fr Op deze site vindt u alle informatie over het Franse onderwijssysteem. In welke klas komt uw kind als u uit Nederland komt. CP, CM1, LV1, Collège, Lycée, waar staan al die afkortingen voor? Kiest u voor een openbare of een privé school. Hoe regelt u dat uw kind Nederlands doet als vreemde taal op het Lycée? Hoe kiest uw kind Nederlands als eindexamenvak? Wat zijn de eisen om Nederlands als eindexamen te kunnen doen? Hoe bereidt uw kind zich voor op het Nederlands als eindexamenvak?

Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland

Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland U vindt hier alle informatie die uw belangen direct raakt en die de Vereniging aan u ter beschikking stelt.