Place de la Comedie

De NVM is in 2000 opgericht ter bevordering van de onderlinge contacten tussen Nederlanders in Montpellier en omstreken. De vereniging is aangesloten bij de FANF(de Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk), die inmiddels meer dan 5.000 leden telt.

De doelstellingen van de NVM zijn :

 • het stimuleren van de onderlinge hulpverlening ter bevordering van de integratie van Nederlanders in Fankrijk
 • het uitwisselen van informatie over sociale, culturele, sportieve en andere activiteiten met Nederlanders, Fransen en andere nationaliteiten
 • het onderhouden van contacten met andere verenigingen voor Nederlanders in de regio
 • het promoten van Nederland bij de Franse en niet-Franse inwoners van Montpellier en omstreken middels bijeenkomsten, lezingen, tentoonstellingen enz.
 • het onderhouden van contacten met andere Europese verenigingen, onder andere middels gemeenschappelijke bijeenkomsten, als lid van La Maison de l’Europe in Montpellier

Het bestuur van de NVM bestaat uit actieve leden die zich belangeloos inzetten. Daarnaast kent de vereniging donateurs die de vereniging steunen met een bijdrage van 10 euro per jaar. Deze bijdrage financiert de basiskosten van de vereniging waaronder:

 • WA verzekering voor het verzekeren van deelnemers aan activiteiten
 • administratieve kosten (bank, post etc)
 • het steunen van enkele basisactiviteiten van de vereninging die wij organiseren zoals het Sinterklaasfeest en het nieuwjaarsdiner.

In ruil hiervoor hebben de donateurs een gereduceerd tarief voor de meeste van onze activiteiten.

De Algemene Ledenvergadering is gehouden op zaterdag 20 maart jl. per telefoon conferentie, vanwege het coronavirus. Het is nog steeds de bedoeling om een bijeenkomst te houden in oktober op de ambassade. De voorzitters/vertegenwoordigers van Stichting GOED ( Grenzeloos Onder Eén Dak), de VBNGB ( Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland) en de SNBN(Stichting Nederlanders Buiten Nederland) zullen ook uitgenodigd worden. Hieronder volgt een overzicht van de werkgroepen:

Juridisch/fiscaal

De volgende artikelen zijn verschenen:

 • Schenken van een huis in Frankrijk
 • SCI( Société Civile Immobilière)
 • Onderneming vestigen in Frankrijk
 • Belangrijke beslissingen (donorregistratie en “levenstestament”)
 • Rijbewijs verlengen
 • Registratie van een auto
 • Verlies van de Nederlandse nationaliteit

In samenwerking met Monique Rombouts heeft Anna Gerlach een artikel geschreven over erfrecht en erfbelasting.

Zorg

De volgende artikelen zijn verschenen:

 • Zorg in Frankrijk, Zorg in Nederland
 • De vergoedingen van zorgkosten in Frankrijk
 • Verdrags-gerechtigden niet verzekerd buiten Europa

Onderwijs

Het is echt niet meer mogelijk om Nederlands als vreemde taal te kiezen voor het baccalaureaat, als het niet onderwezen wordt op de school van de leerling. In Lille kunnen de leerlingen nog steeds Nederlands als vreemde taal kiezen. Er staat een artikel op de website over: Certificaat Nederlands als vreemde taal.

Doelstelling voor het komend jaar:

 • De website actueel houden met informatieve artikelen betreffende FANF werkgroepen: juridisch/fiscaal, zorg en onderwijs.
 • Doorgaan met actie(s) om het “niet ziekte verzekerd zijn buiten Europa van Verdrags-gerechtigen” op te doen heffen.
 • Verder uitbouwen van de samenwerking met andere niet commerciële belangen behartigers.

Een werkgroepje Communicatie opzetten om met name beslissing rond sociaal media te herzien en het nagaan wat de FANF op de coördinaties heeft bereikt.