Place de la Comedie

De NVM is in 2000 opgericht ter bevordering van de onderlinge contacten tussen Nederlanders in Montpellier en omstreken. De vereniging is aangesloten bij de FANF(de Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk), die inmiddels meer dan 5.000 leden telt.

De doelstellingen van de NVM zijn :

  • het stimuleren van de onderlinge hulpverlening ter bevordering van de integratie van Nederlanders in Fankrijk
  • het uitwisselen van informatie over sociale, culturele, sportieve en andere activiteiten met Nederlanders, Fransen en andere nationaliteiten
  • het onderhouden van contacten met andere verenigingen voor Nederlanders in de regio
  • het promoten van Nederland bij de Franse en niet-Franse inwoners van Montpellier en omstreken middels bijeenkomsten, lezingen, tentoonstellingen enz.
  • het onderhouden van contacten met andere Europese verenigingen, onder andere middels gemeenschappelijke bijeenkomsten, als lid van La Maison de l’Europe in Montpellier

Het bestuur van de NVM bestaat uit actieve leden die zich belangeloos inzetten. Daarnaast kent de vereniging donateurs die de vereniging steunen met een bijdrage van 10 euro per jaar. Deze bijdrage financiert de basiskosten van de vereniging waaronder:

  • WA verzekering voor het verzekeren van deelnemers aan activiteiten
  • administratieve kosten (bank, post etc)
  • het steunen van enkele basisactiviteiten van de vereninging die wij organiseren zoals het Sinterklaasfeest en het nieuwjaarsdiner.

In ruil hiervoor hebben de donateurs een gereduceerd tarief voor de meeste van onze activiteiten.

Vrijdag 28 februari hebben wij genoten van drie heerlijke stamppotten! Nanneke, Marian en Johan hartelijk dank voor jullie cullinaire inzet! Klik hier voor de foto’s.

De NVM agenda.

Noteer alvast de volgende activiteiten in jullie agenda’s:

  • Kongingsdag op 26 april

Meer informatie volgt later.