Place de la Comedie

De NVM is in 2000 opgericht ter bevordering van de onderlinge contacten tussen Nederlanders in Montpellier en omstreken. De vereniging is aangesloten bij de FANF(de Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk), die inmiddels meer dan 5.000 leden telt.

De doelstellingen van de NVM zijn :

  • het stimuleren van de onderlinge hulpverlening ter bevordering van de integratie van Nederlanders in Fankrijk
  • het uitwisselen van informatie over sociale, culturele, sportieve en andere activiteiten met Nederlanders, Fransen en andere nationaliteiten
  • het onderhouden van contacten met andere verenigingen voor Nederlanders in de regio
  • het promoten van Nederland bij de Franse en niet-Franse inwoners van Montpellier en omstreken middels bijeenkomsten, lezingen, tentoonstellingen enz.
  • het onderhouden van contacten met andere Europese verenigingen, onder andere middels gemeenschappelijke bijeenkomsten, als lid van La Maison de l’Europe in Montpellier

Het bestuur van de NVM bestaat uit actieve leden die zich belangeloos inzetten. Daarnaast kent de vereniging donateurs die de vereniging steunen met een bijdrage van 10 euro per jaar. Deze bijdrage financiert de basiskosten van de vereniging waaronder:

  • WA verzekering voor het verzekeren van deelnemers aan activiteiten
  • administratieve kosten (bank, post etc)
  • het steunen van enkele basisactiviteiten van de vereninging die wij organiseren zoals het Sinterklaasfeest en het nieuwjaarsdiner.

In ruil hiervoor hebben de donateurs een gereduceerd tarief voor de meeste van onze activiteiten.

De maandelijkse borrel vindt altijd plaats bij de Montpe’l in Montpellier. Woensdag 2 november staat de volgende borrel gepland. We zien elkaar rond 20.00 uur bij le Montpe’l. Wil je komen, stuur dan even even een mailtje naar Mieke. We hopen ook snel weer met andere activiteiten te kunnen starten.

Wist u dat u, ook al woont u in Frankrijk, uw testament op kunt stellen in het Nederlands? Lees er hier meer over.